Start  — Szkoły
doradztwo hr Gliwice
hr-instytut.pl W ramach kompleksowej obsługi kampanii rekrutacyjnych lub długoterminowych rekrutacji pracowników służymy swoją wiedzą i doświadczeniem często już od etapu analizy rynku pracy pod katem dostępności czasowej i kosztowej wybranej grupy pracowników, poprzez opracowanie strategii poszukiwań, doradztwo hr oraz operacyjne zarządzanie realizacją często złożonych i masowych projektów, kończąc na analizie efektywności i doradztwie w obszarze m.in. minimalizacji fluktuacji czy planowania rozwoju pracowników.
Lokalizacja w Mapach Google