Ubezpieczenia dla rolników
www.osadkowski-cebulski.pl Jedną z form naszej działalności jest wsparcie finansowe dla gospodarstw. W naszej ofercie proponujemy różnorodne ubezpieczenia dla rolników: upraw (rzepaku, kukurydzy, buraków), budynków (np. od ognia czy powodzi), odpowiedzialności cywilnej, pojazdów mechanicznych. Dostępne są także dobrowolne formy zabezpieczenia - od następstw nieszczęśliwych wypadków, agro-casco. Dla osób koncentrujących swoje prace na hodowli kluczowa może się okazać ochrona zwierząt przed padnięciem oraz koniecznością skierowania na ubój.
Lokalizacja w Mapach Google