Start  — Marketing
Pracownia Finansowa - opinie
ceo.com.pl O tym, że nasza Pracownia Finansowa cieszy się dobrą opinią w branży, świadczy częste proszenie nas o komentarz w ważnych sprawach. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z udziałem naszego prezesa oraz dyrektora na łamach poczytnych magazynów biznesowych. Dzielimy się tutaj swoją wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu projektów inwestycyjnych. Rozmowy dotyczą przede wszystkim energii odnawialnej (elektrownie wiatrowe), rynku nieruchomości. Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, wnioskami oraz prognozami inwestycyjnymi.