Start  — Firma
agent emisji
www.navigatorcapital.pl W świetle nowych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2019r., agent emisji będzie obowiązkowym ogniwem w procesie rejestracji papierów wartościowych (w tym obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych). Nasz dom maklerski świadczy usługi weryfikacji zgodności dokumentacji, a także spełniania wymogów emitenta, pod kątem wystawiania i oferowania udziałów, wynikających z regulacji prawnych. Zajmujemy się także pośrednictwem przy zawieraniu umowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Lokalizacja w Mapach Google