Start  — Firma
Odzyskiwanie należności
winkor.pl Świadczymy usługi windykacyjne. Naszą specjalizacją jest odzyskiwanie należności dla branż fitness, które podpisują z klientami umowy na czas określony lub nieokreślony, które później nie są spłacane regularnie. Pierwszym etapem naszego działania jest monitoring, gdzie w sposób łagodny przypominamy o konieczności zapłacenia, głównie za pomocą smsów i e-maili. Jeśli to działanie się nie powiedzie, realizujemy proces polubowny, w trakcie którego nasi negocjatorzy ustalają termin spłaty realny dla dłużnika.
Lokalizacja w Mapach Google