Start  — Firma
Kancelaria prawna Warszawa
www.zimmerman.com.pl Obszarem nieustannie podejmowanych przez naszą Kancelarię prawną spraw są miedzy innymi postępowania upadłościowe. Klienci z Warszawy mogą również skorzystać z pełnomocnictwa syndyka masy upadłościowej. W przypadku każdej sprawy, niezależnie od jej szczegółowego biegu, najważniejsze jest wnikliwe zapoznanie się z jej źródłem. Konsultacje pozwalają pracownikom naszego biura adwokackiego zapoznać się ze wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na dalszy przebieg i rozstrzygnięcie sprawy. Uczestniczą oni również w sporach sądowych.
Lokalizacja w Mapach Google