Start  — Handel
Instrukcja BHP
www.selabhp.pl Dokument określający najważniejsze aspekty mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika nazywamy instrukcją BHP. Instruktaż powinien określać czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu. Niezbędnym elementem są zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, określenie kwalifikacji pracowników oraz zasady postępowania podczas wypadku. Zgodnie z prawem, każda nowozatrudniona osoba w firmie powinna przejść szkolenie BHP i potwierdzić znajomość zasad własnoręcznym podpisem.
Lokalizacja w Mapach Google